ฉนวนกันความร้อน ราคา, ภูเก็ต พียูโฟม, โฟมกันร้อน,P.U.FOAM,ฉนวนกันความร้อน,พี.ยู.โฟม กันความร้อนหลังคา ดาดฟ้า กันเสียง,Pu Foam, ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,ฉนวนโฟม, โฟม PU, Pu Foam, Pu Foam Phuket, พ่นโฟมกันความร้อน, โฟมกันเสียง, พ่นฉนวนกันความร้อน, พียู โฟม,รับพ่นโฟม,พ่นโฟม ภูเก็ต, พ่นโฟมกระบี่, พ่นโฟมหาดใหญ่, พ่นโฟมกระบี่,พ่นโฟมภาคใต้,บริษัทพ่นโฟมภาคใต้,โฟมคุณภาพ

E.P.S (FOAM) ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

  หน้าที่ 5   19 มิ.ย 2560    2,137 ครั้ง

** สนใจสั่งโฟม EPS ติดต่อ 08-3655 6677 **
    หรือ อีเมล 
acts365foam@gmail.com

E.P.S (FOAM) ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ในสภาวะปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเริ่มรุนแรงขึ้นทุกทีเราจึงต้องช่วยกันป้องกันและลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนและนี้เป็นอีก วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดโลกร้อนได้คือการใช้ E.P.S (FOAM) ซึ่งคุณสมบัติของ E.P.S (FOAM) มีอยู่มากมายที่จะนำมาช่วยลดการใช้พลังงาน 
เพื่อช่วยรักษา ไม่ให้โลกร้อนมากขึ้นไปกว่าเดิมอาทิเช่น

1.) การนำ E.P.S (FOAM) ใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคาร โรงแรม ตึก โรงงาน ฯลฯ และการก่อสร้างต่างๆ เพื่อเป็นฉนวนป้องกัน ความร้อนและช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีอีกด้วยอีกทั้ง E.P.S (FOAM) ยังมีน้ำหนักที่เบาและช่วยลดน้ำหนักของโครงสร้างและยัง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนไม่ต้องไปตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะนำมาทำไม้แบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกต่อไป ดังนั้น E.P.S (FOAM) จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยกันหยุดโลกร้อนและไม่ให้โลกเราร้อนมากไปกว่าเดิม

2.) E.P.S (FOAM) สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยการรีไซส์เคิลเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาทิ เช่น นำกลับมาใช้งานก่อสร้างเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและช่วยในการลดการใช้พลังงานและยังใช้ได้ในงานอื่นๆ อีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องนำโฟมไปเผาทิ้งอีกต่อไป

3.) E.P.S (FOAM) ยังมีคุณสมบัติใช้งานเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักไฮโดรโปลิคและเป็นผักที่ปลอดสารพิษเนื่องจากไม่ต้องใช้สารเคมี ในการปลูกเพราะโฟมมีคุณสมบัติพิเศษอยู่แล้วอีกทั้ง E.P.S (FOAM) ยังใช้ผสมกับดินเพื่อเป็นปุ๋ยช่วยรักษาดิน ทำให้เกิดความชุ่มชื้นใน ดินอีกด้วยทำให้ดินมีคุณภาพดีและสามารถปลูกผักให้สวยงามและเจริญเติบโตได้ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีและที่สำคัญโฟมยังช่วยปรับสภาพดินที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งและพร้อมที่จะกลับมาปลูกบ่าให้สวยงามและช่วยรักษาโลกของเราไม่ให้ร้อนขึ้นอีกด้วย และที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้สามารถสรุปได้ว่า E.P.S (FOAM) สามารถช่วยลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดียิ่งแต่ละคุณสมบัติของโฟมล้วนแต่มี  ประโยชน์ต่อโลกของเราทั้งสิ้นและในสภาวะที่โลกประสบปัญหาเกี่ยวกับความร้อน E.P.S (FOAM) นี้และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด ปัญหาโลกร้อนของเรา ไม่ให้ร้อนไปมากกว่าเดิมและยังจะช่วยให้โลกเรากลับมาสู่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีป่าเขาที่เป็นธรรมชาติเหมือนเดิม พร้อมที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือคำตอบให้แก่ทุกๆ คนว่า E.P.S (FOAM) สามารถช่วยโลกเราไม่ให้ร้อนได้จริง


การดำเนินงาน เราคำนึงการให้บริการกับอุตสาหกรรมต่างๆ ให้คำปรึกษา
ด้านเทคนิคการใช้งาน รวมถึงเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาโฟม  โพลีสไตรีน
(Poly Styrene) ผ่านกระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น พอลีสไตลีน ผสมผสาน
กันไฟลาม  ผ่านกระบวนการให้ความร้อนจากไอน้ำ แล้วเกิดเป็นเม็ดโฟม 
EPS. สีขาวจากนั้นจึงนำไปขึ้นรูปโฟมบล็อกและโฟมโมลด์ตามรูปแบบต่างๆ


คุณสมบัติ  EPS.FOAM 
โฟม เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในเรื่องคุณสมบัติ คือ เบา แต่สามารถรับ น้ำหนักได้ดี นอกจากนั้นแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนเก็บความเย็นและป้องกันการผ่านของเสียง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการประหยัดพลังงาน งานรับน้ำหนักหรืองานกันกระแทกรวมทั้งงานที่ต้องการความเบา ซึ่งจะเห็นได้ว่าโฟมนำไปใช้งานประเภทต่างๆ มากมาย เช่น งานก่อสร้างอาคาร บ้านแบบประหยัดพลังงาน งานก่อสร้าง ถนน สะพาน งานก่อสร้างบ้านลอยน้ำ งานกันฉนวนความร้อน งานบรรจุ
ภัณฑ์และงาน Lost Foam งานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท คุณสมบัติที่ต้องการใช้งานนั้นๆ ปัจจุบันคุณสมบัติของโฟมมีบทบาทมากขึ้น ในด้านช่วยลดการใช้พลังงานและหยุดสภาวะโลกร้อน   


SAVING ENERGY AND STOP GLOBAL WARMING BY EPS-FOAM

EPS.FOAM ไม่ใช้สาร CFCs (DDT) (CD) (PD) (HG) (AS) (BA) (CR)
(SD) (SE) เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากสารพวกนี้มีจุดระเหยต่ำ จึง ยากต่อการกักเก็บไว้ในเม็ดวัตถุดิบ EPS.FOAM  จึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการผลิตไม่มีสาร CFCs และสารดังกล่าว ในการผลิต EPS FOAM อย่างแน่นอน และนอกจากนั้น EPS.FOAM ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่ได้


วิศวกรรมโยธา
ปัจจุบันการใช้โฟมในงานก่อสร้างจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นเมือง
ร้อน อากาศอบอ้าว จึงต้องการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นเพื่อป้องกันความร้อน และประหยัดพลังงานรวม
ถึงมีราคาถูก ทนทาน แข็งแรง ซึ่ง EPS.FOAM ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นฉนวนที่ป้องกันความร้อนได้ดีที่สุด และราคาถูกด้วย แถมยังมีน้ำหนักที่เบา ง่ายต่อการติดตั้งอีกด้วย อาทิ เช่น ใช้ทำถนน คอสะพานตอม่อ ซึ่ง EPS FOAM เป็น วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนย้าย ทำให้ง่ายในการก่อสร้างสามารถที่จะตัดตามแบบที่ต้องการได้ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื้นจากผิวดิน คงทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบๆ เช่น ดิน จุลินทรีย์ และสัตว์จำพวกหนู มีความต้านทานต่อแรงอัด จึงทำให้ช่วยในการลดการทรุดตัวเมื่อรับน้ำหนักอายุการใช้งานยาวนานอีกทั้งไม่ติดไฟ จึงเหมาะในการใช้งานกรณีที่ต้องการลดการทรุดตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อนและการพังทลายของดินบริเวณคอสะพานได้เป็นอย่างดี


อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานห้องเย็น
EPS FOAM ประกอบขึ้นเป็นแผ่นกับวัสดุต่างๆ เช่นแผ่นเหล็ก อลูมิเนียมเพื่อการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น ร้านอาหาร , ห้องเย็น , อาคารเก็บสินค้า สำนักงาน , ทำตู้คอนเทนเนอร์ , ผนังกั้นห้องในโรงงาน , ห้องคลีนรูม ,โรงนม ห้องอบ , ห้องทดลอง , โรงปลูกเห็ด , ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น


งานฉนวนป้องกันความร้อน (EIFS) ผนังมวลเบา
เนื่องจาก EPS FOAM มีคุณสมบัติเป็นฉนวนและมีน้ำหนักเบา การใช้โฟม EPS ที่บดแล้วผสมคอนกรีต แล้วผ่านขั้นตอนการผลิตจะทำให้ลดน้ำหนักของวัสดุนั้นได้ และยังรักษาอุณหภูมิของ
สถานที่ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ทำให้ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้อิฐมวลเบาสร้างบ้านพักอาศัยใช้ประกอบแผ่นผนังและใช้ทำบ้านชีวจิต


โฟมสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics)
ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินเริ่มมีการปลูกมากขึ้น แต่อุปกรณ์ในการปลูกยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ฉะนั้นลองดัดแปลง นำโฟมมาใช้ในการปลูก เนื่องจากมีราคาถูกและคุณสมบัติเด่นเลยคือ เป็นฉนวนกันความร้อน ล้างทำความสะอาดง่าย เรามีทั้งขนาดมาตรฐาน คือ 60x120x1" และขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งเจาะรูให้ด้วย สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเมล์มาก็ได้


งานตกแต่ง , งานโฆษณาและสินค้าแปรรูปต่างๆ
เช่น ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ใช้ตัดเป็นตัวหนังสือ แกะสลักเป็นรูปสินค้าต่างๆ เพื่องานดิสเพลย์ 
งานป้าย งานฉากเวที ทำไม้ดอกไม้ประดับ ทำตุ๊กตา บอลลูน งานเครื่องเขียนต่างๆ เป็นต้น


อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ อู่ต่อรถและทุ่นลอยชนิดต่างๆ
ใช้ทำทุ่นลอยน้ำ เพราะมีน้ำหนักเบา ทนต่อสภาพแวดล้อม สามารถใช้งานได้นาน สะดวกในการติด
ตั้งและเคลื่อนย้าย ใช้ในการเกษตรทำนากุ้ง การประมง ใช้ในอุตสาหกรรม อู่ต่อรถ , รถห้องเย็น
รถไอศครีม , รถปรับอากาศและอุตสาหกรรมการเดินเรือ , อู่ต่อเรือ , กระดานโต้คลื่น เป็นต้น

 

 

ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ตัวอักษร
ใช้ทำโมล์ดแม่พิมพ์รถยนต์และอะไหล่ต่างๆ EPS โฟมก้อน
ใช้ทำผลไม้ EPS โฟมบุผนังรถบรรทุกและรถบัส
คานสะพาน ตอม่อ ใช้งานตกแต่งรูปทรงต่างๆ เช่น เสาอาคาร บัวบาน หรืออื่นๆ
ทำที่นอน ใช้ปลูกพืชผัก ไฮดรอคลอลิก
โฟมเม็ด ใช้ใส่บอลลูน ตุ๊กตา ใช้ทำเรือ
ทำท่าเรือ ท่าเทียบเรือ สะพานลอยน้ำ ใช้ทำเครื่องเล่น เช่น เครื่องบินวิทยุบังคับ เรือบังคับ
งานก่อสร้างห้องเก็บความเย็น ห้องเก็บความร้อน และห้องกันเสียง  ทำทุ่นท่าเทียบเรือ
เครื่องเขียน โฟมแพคสินค้าต่างๆ
รับออกแบบตัดโฟมตามขนาดที่ต้องการ ใช้ทำทุ่นลอยน้ำชนิดต่างๆ
งานอิเล็กทรอนิกส์ กล่องปลา
งานก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัยประเภทประหยัดพลังงาน ใช้งานก่อสร้างประเภทบ้านและอาคารลอยน้ำ แพลอยน้ำต่างๆ
งานก่อสร้างถนน เขื่อน ใช้ทำตู้เย็น ตู้แช่ และตู้เก็บความเย็นชนิดต่างๆ
ใช้ทำกังหันลม เพื่องานผลิตกระแสไฟฟ้า เม็ดใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้นั่งบอลลูน ตุ๊กตา
ใช้ปลูกผักไฮดรอลิก และ พืชผักอื่นๆ    
ใช้งานศิลปะตกแต่งแบบต่างๆ เช่น ฉากละคร งานเวทีการแสดง  
 
Comment on Facebook